Sovelluksen sisäinen viestintä

Kasvata sitoutuvuutta käyttämällä sovelluksen sisäistä viestintää

Käytä Crispiä ilmaiseksi(Luottokorttia ei vaadita)

Aloita asiakassuhde ja osallista uusia asiakkaita asiakassitoutusohjelmistolla, joka tukee tuotteiden käyttöönottoa

Asiakassuhteiden kehittäminen perustuu palveluun ja tukeen. Asiakkaiden sitouttaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin korkealaatuista asiakaspalvelua. Jotta voisit parantaa asiakaskokemusta globaalilla tasolla, sinun on pidettävä yhteyttä asiakkaisiisi rakentaaksesi kestävän suhteen. Pelkällä yritykseesi käytetyllä rahalla ei ole merkitystä, vaan jokainen kanssakäyminen on tärkeä. Aktivoinnin ja sitouttamisen suhteen asiakkaiden osallistamiseen tähtäävä markkinointi on hyvin tärkeää. Crisp-asiakassitoutusalustan käyttö tehostaa tuotteesi käyttöönottoa, sillä se keskittää kaiken kustomoidun yhteydenpidon, seuraa asiakkaiden käyttäytymistä ja auttaa yrityksen sisällä toimivia tiimejä yksilöimään kaiken yhteydenpidon asiakkaisiin.

Tee jokaisen asiakkaan kokemuksesta yksilöllinen

Koska jokainen asiakas on erilainen, on jokainen kokemuskin yksilöllinen. Parhaan käyttökokemuksen tarjoamiseksi yritysten on yksilöitävä kaikki kanssakäyminen ja saatava asiakkaat tuntemaan itsensä uniikeiksi. Asiakassitoutusohjelmistomme avulla voit yksilöidä jokaisen viestin rakentaaksesi ennakoivan strategian, joka sisältää sähköposteja, live-chatin, chattibotteja tai kaikkia näitä. Asiakassitoutusalustallamme suunnittelet yksinkertaisia tai monimutkaisia asiakaskokemuksia saadaksesi toistuvia ostajia ja lojaaleja asiakkaita sekä parantaaksesi asiakastyytyväisyyttä.

Lue lisää

Laita panokset asiakaskokemukseen

Asiakkaiden aktivoinnin ja asiakassuhteen aloituksen skaalaaminen ovat monimutkaisia tehtäviä, varsinkin suurella määrällä ja kilpailullisissa ympäristöissä. Crisp-asiakassitoutusalustalla voit rakentaa asiakaskokemuksen asiakkaan toiminnan perusteella. Luo oikea seurantasuunnitelma asiakkaasi kokemuksen parantamiseksi ja automatisoi toistuvat tehtävät.

Lue lisää

Luo kaikkein miellyttävin asiakassitoutusstrategia

Ominaisuuksia, joilla rakennat parhaat vuorovaikutuskokemukset asiakkaillesi

https://app.crisp.chat
https://app.crisp.chat
https://app.crisp.chat

Synkronoi tiedot CRM:stäsi

Integroi ja synkronoi liidejä, yhteystietoja ja tilejä CRM:stäsi

Unohda koodaustaidot

Luo viestejä WYSIWYG-tekstieditorillamme

Hienojakoiset kohdistusvaihtoehdot

Päätä, kuka saa viestin edistyneiden suodattimien avulla

Tee kokemuksesta henkilökohtainen

Unohda yleisluonteinen keskustelu asiakkaiden tai liidien kanssa. Yhdistele käyttäytymis- ja asiakastietoja lähettääksesi asiakkaillesi oikean viestin oikeaan aikaan, oikealla kanavalla. Asiakassitoutusalustamme sisältää tiedonhallinta-alustan, joka keskittää kaikki asiakastietosi yhteen paikkaan. Segments-integraatioiden tai APIen avulla siirrät tietoa helposti ja rakennat aikaa kestäviä suhteita asiakkaisiisi.

Lue lisää
https://app.crisp.chat
https://app.crisp.chat
https://app.crisp.chat

Yksilöi muuttujia

Kirjoita viestejä käyttäjätietojen perusteella

Seuraa asiakkaiden elinkaarta

Muista, mikä oli viimeisin tärkeä toiminto

Tee yhteistyötä

Mallipohjat jaetaan koko organisaation kesken

Jo 200,000 yritystä hyödyntää Crispiä asiakaskokemusten kehittämiseen

Katso heidän suosittelut

Usein kysytyt kysymykset

Asiakkaiden sitouttaminen on vahvempien suhteiden rakentamiseen tähtäävää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa useammalla eri kanavalla. Monet yritykset uskovat, että tämä prosessi alkaa ensimmäisestä vuorovaikutuksesta ja jatkuu myös ostohetken jälkeen. Sopivan asiakassitoutusohjelmiston käyttö auttaa yritystäsi kommunikoimaan usealla eri kanavalla, jolloin asiakkaat voivat päättää, haluavatko tarttua yrityksesi lähettämiin viesteihin. Tiivistettynä asiakkaiden sitouttaminen tarkoittaa yrityksen kykyä vuorovaikuttaa käyttäjien kanssa ja vakiinnuttaa heidät ennalta määriteltyjen, ennakoivien viestien avulla, jotka tuottavat asiakaskokemukseen lisäarvoa.

Asiakkaiden sitouttaminen, joka sisältää myös liidien sitouttamisen, tarkoittaa kolmen tärkeän vaiheen ryhmittelyä yrityksen suppilossa: hanki, sitouta ja vakiinnuta. Sopivan asiakassitoutusstrategian rakentaminen saa asiakaskokemuksesi erottumaan joukosta. Lähettämällä ennakoivia viestejä ostojen välillä tai aktivoimalla ominaisuuksia vahvistat asiakkaidesi tunnesidettä tuotemerkkiisi. Se kannustaa käyttäjiäsi jopa investoimaan tuotteeseesi enemmän. Siten onkin helppo ymmärtää, että asiakkaidesi sitoutumisasteen ja yrityksesi tuottoisuuden välillä on suora yhteys.

Asiakassitoutusalusta on alusta, joka auttaa sitouttamaan liidejä tai asiakkaita useiden vuorovaikutustapahtumien kautta, joita he voivat luoda yrityksesi kanssa. Se keskittää tietyn yleisön tuotteesi tai palvelusi kanssa suorittamista toiminnoista koostuvan tiedon yhteen paikkaan. Yleisö voi vaihdella liideistä asiakkaisiin. Liidit ja asiakkaat elävät nyt monikanavaisessa maailmassa, jossa he käyttävät useita kanavia ja odottavat saavansa nopeita ja laadukkaita vastauksia. Asiakassitoutusalusta auttaa yritystä tarjoamaan oikean viestin oikeaan aikaan ja oikealla kanavalla hyödyntäen esimerkiksi laitteisiin, tilaushistoriaan, asiakaspalvelustatukseen ja tuoteaktiivisuuteen liittyvää tietoa.

Oletko valmis parantamaan asiakassitoutumista?